Vill du utvecklas?

Vill du utvecklas?

Det finns två sätt du kan utveckla ditt personliga jag på. Antingen fysiskt genom att göra stora förändringar så som till exempel att säga upp dig från ditt jobb där du inte trivs. Eller så kan du förändras mentalt, och det innebär att du förädrar ditt självförtroende, självkänsla, målbilder, motivation och så vidare.

Personlig utveckling i samspel med hästar – Här skapar vi utrymme för dig som vill locka fram din naturliga vishet, stärka ditt inre ledarskap och förbättra din förmåga att bygga goda relationer till dina medarbetare och andra människor. Framför allt får du möjlighet att träna på att vara här och nu. Genom olika övningar tillsammans med hästarna får du bland annat träna på att:

Kommunicera autentiskt – säg det du menar och mena det du säger!

Energibalan– Reglera din energi

Balansera känsla – intellekt

 Att vara här och nu är något vi tyvärr glömmer bort ibland. I en stressfull, materiellt fokuserad tillvaro kan vi förlora kontakten med det som är naturligt och tappar ibland bort oss själva. Vi glömmer vilka vi är och vad som faktiskt är viktigt att prioritera i livet. Hästarna är fantastiska på att hjälpa oss att återskapa kontakten med oss själva och det som är naturligt och viktigt i livet. Här får du möjlighet att varva ned, möta dig själv, och njuta av tillvaron tillsammans med hästarna samtidigt som du skaffar dig nya härliga insikter!

På kurserna blandar vi teori, övningar med hästarna och coaching kring det du behöver komma vidare med.

Tillsammans med hästarna skapar vi ett öppet, tillitsfullt rum där vi möjliggör positiv utveckling för alla deltagare!

 Hästens roll i vår coaching är att spegla och synliggöra hur du kommunicerar ut dig själv. Hästarna ger oss då möjligheter att själva uppleva hur vi uppfattas av vår omgivning. Som ledare värderas den information du sänder i detalj av dina medarbetare. Vare sig du vill eller inte sänder du ut information till din omgivning som baseras på ditt inre tillstånd – vad du tänker och vad du känner.

frihet framgång välmående
bild tagen i gräset mot solen

Värde för kund

Forskning och utvärderingar av hästbaserad ledarskapsträning och coaching med avseende på ledarskapskompetens visar att träning med hästar förbättrar:

 Din självkännedom

 Din kommunikation

 Din beslutsförmåga

 och synliggör

Omedvetna beteenden & mönster

En ärlig bild av individ och ledarstil

Detta bidrar till att öka din medvetenhet i ledarskapet och erbjuder dig nya sätt att relatera till dig sälv, dina medarbetare och din omgivning.

 

” Det som vi är omedvetena om kontrollerar oss

-det som vi blir medvetna om kan vi dirigera och utveckla ” R Assagioli

Vill du locka fram det bästa ur dig själv och din omgivning?

Ledarskap börjar med personlig utveckling, att bli medveten om Dig själv och de val du gör. Ett medvetet levande A.L.I.V.E ledarskap kommer inne ifrån dig själv, när du vet vem du är, och vågar vara den personen fullt ut.

Medvetna ledare är äkta, i kontakt med alla delar av sig själva, lever sina värderingar och de kan använda sina förmågor för att navigera i en föränderlig värld. Egenskaper som utvecklats i och med att ledarskapet verkar från en medveten och djupare nivå. En nivå där man har tillgång till sina inre resurser. Du blir då en kraftfull ledare som leder utifrån hjärta och hjärna.

Medvetna ledare är äkta, i kontakt med alla delar av sig själva, lever sina värderingar och de kan använda sina förmågor för att navigera i en föränderlig värld. Egenskaper som utvecklats i och med att ledarskapet verkar från en medveten och djupare nivå. En nivå där man har tillgång till sina inre resurser. Du blir då en kraftfull ledare som leder utifrån hjärta och hjärna.

samtal 1