Heart Connection ledarskapsutveckling

En inre evolution

Hur meningsfullt är Ditt arbete?

Framtiden är här. Den nya tiden behöver ett helt annat ledarskap än tidigare. Ett inre ledarskap hos var och en sprunget ur en medvetenhet och inre trygghet. Endast om du når ända in och får en inre förändring kan du skapa en medvetenhet och förändring som består och utvecklas över tid. En människa som är frisk och harmonisk gör ett bra jobb och genererar vinst och livsglädje åt företaget hon eller han arbetar på.

Det är här vi på Bjarka kommer in och hjälper ledare, chefer, företag och privatpersoner att skapa ett meningsfullt arbete med medvetna, ansvarstagande, friska, harmoniska och vinstgenererande medarbetare.

 Vi ser helheten och arbetar med självutveckling och hälsa som är viktiga  delar i helheten.

Ansvar/medvetet skapande/meningsfullt arbete = LYCKAD AFFÄR

Att skapa mening är nyckeln i ett framgångsrikt företag

jonny-caspari-DVzt7cvRKRo-unsplash
Barn utklädd till superhjälte

Ledarskap börjar med dig själv!

Företag tittar och skapar ofta tekniska lösningar och olika arbetsgrupper för att hitta lösningar på olika ”problem” som uppstår. Resultatet av denna ansträngning är ofta blandat och inte helt lyckat. Många av dessa ”problem” skulle inte ens uppstå om varje individ hade arbetat med sitt inre ledarskap.

För att lyckas bra i relationer med andra behöver du börja med att veta vem Du är, vad du står för, och vart du är påväg! Att göra medvetna val utifrån din värdegrund skapar harmoni och styrka. Först då har du ett inre ledarskap och blir en ledare värd att följa.

Bjarka är ett företag specialiserat på personlig utveckling och inre ledarskap. Bjarka erbjuder upplevelsebaserade utbildningar inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.
Utbildningarna ges i samspel med hästar och garanterar dig en unik upplevelse med nya, härliga insikter!

Vad kan Bjarka tillföra Dig, ledningsgruppen eller din organisation ?

Vi arbetar över tid med att fördjupa processen till en bestående förändring som är förankrad i dig. Vi skapar tillsammans med er individer och lyckade företag där arbetet och livet är meningsfullt. En lyckad affär helt enkelt.

Personer som tycker arbetet är meningsfullt är inte heller sjukskrivna i den utsträckning som andra.

Vårt arbetsredskap är naturen och hästarna. Det har visat sig att hästar är experter på att läsa av oss människor och tillsammans med en coach är denna metod träffsäker, kärleksfull och läkande.

Många har gjort stora framsteg och förändringar på kort tid.

Hästar kommunicerar direkt med den som är Du, ditt riktiga jag, din innersta kärna, vilket gör att man omedelbart visar den man är, sina styrkor och det man kanske behöver arbeta vidare med. 

Varför hästar – när det handlar om människor? Hästens feedback, ger oss möjligheten att – ta en titt på oss själva och uppleva hur vi uppfattas av andra som ledare, medarbetare och medmänniska. Horse Assisted Coaching innebär att hästen är läraren och din spegel som synliggör och ger 100 % ärlig feedback till Dig.

grupp med människor på en kulle