Om oss

Kursledare

Anki Olofssonär licensierad Horse Assisted Coach, ICF professionell coach (Coachwalk malmö 2017) och partner i HPNL, Horse Power and Natural LeadershipTM – en svensk modell av Hästassisterad Utbildning. Anki är mikrobiolog och forskare i grunden och har mångårig erfarenhet av att jobba med såväl hästar som människor, bland annat som projektledare och chef. Hennes passion ligger i att involvera hästen som spegel och lärare i arbetet med människor, och därigenom få se människor växa.

”Personligen tycker jag om att vattna människor med kraft, mod, drömmar, motivation, inspiration och glädje. Så att de vågar växa och blir lite längre än vad de var förut, eller som puppan mogna till en vacker fri fjäril…..”

Bakgrund:

Arbets och organisationspsykologi 4/1- 14/6 2004

The Human Element 28/2 – 4/3 2011

Öppenhet & egna val

Självinsikt utifrån The Human Element element B,F och S

Självaktning & försvarsmekanismer

Team Compatibility Index: Kompabilitet i team, gruppdynamik och ledarskap

Concordance beslutsfattande

Self  7-11 maj 2012

The Human element fördjupningsprogram

Mentala tillstånd: Grön zon och röd zon

DMA – Defensive movement Analysis

Ängel & förrädare

Horse Power & Natural LeadershipTM 

HAC Horse Assisted Coaching

ICF professionell coach (Coachwalk malmö 2017)

Dr i Mikrobiologi 2005

Vision

I den gamla nordiska tron är Bjarka en gudinna, och det finns även en runa som kallas Bjarka. Denna runa står för kvinnlighet, förnyelse och god hälsa, en början på en ny väg. Det är mitt företag Bjarkas vision, att varje människa ska finna sin inre styrka och hälsa, att bli den gudinna Du är.
Med frekvensanalys hittar vi obalanser i organ och hormonsystem, infektioner och eventuella näringsbrister. Du får en personlig plan för läkande.
Med hjälp av hästars närvaro kan man jobba med den emotionella biten och vi ger även kurser i att sammanfoga själ och ande med vår fysiska kropp.
Att bli en HEL människa
”Let your heart feel love
and let happiness flow ”
Anki lutandes mot en röd bil

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.