Ledarskapsutveckling

Cocha tillsammans med hästar

Att coacha tillsammans med hästar är att nå in till kärnan av det som är Du. Tillsammans med hästar är det ”LIVE” Coaching och vi utvecklar förmågan att vara;

  • Autentisk – att utveckla ett genuint och äkta sätt för utbyte av information, Att säga det du menar och mena det du säger

  • Lyssna – att lära dig lyssna till någon uppmärksamt  och fullkomligt, inte bara till orden, utan till känslan av det som förmedlas och med alla dina sinnen 
  • Intention –  att kunna påverka och engagera andra genom att förstå hur du vill bli upplevd hur du verkligen upplevs av andra
  • Värderingar – att upptäcka dina värderingar och leva dem
  • Energi – att bli medveten om vilka signaler du skickar ut medvetet och omedvetet

Hästens roll i vår coaching  är att spegla och synliggöra hur du kommunicerar ut dig själv. Hästarna ger oss då möjligheter att själva uppleva hur vi uppfattas av vår omgivning. Som ledare värderas den information du sänder i detalj av dina medarbetare. Vare sig du vill eller inte sänder du ut information till din omgivning som baseras på ditt inre tillstånd – vad du tänker och vad du känner.

Tjej i hage med häst
Tjej som hoppar i solen

Vad ger kursen er?

Med hästen som din lärare och coach når du dina mål snabbare. Häst Understödd Coaching  visar att det går att träna ledarskapskompetenser och att träningen förbättras med hjälp av hästen som fungerar som katalysator inom följande områden. 

 

  • Ökat självförtroende
  • Större självkännedom
  • Bättre ledarskap både inom sig själv och mot andra

 

Kurserna anpassas till enstaka ledare, till hela team, och till dig som vill komma vidare.
Framförallt är kurserna mycket givande för dig som vill lära känna dig själv bättre och utveckla dig själv! Livet – och världen omkring dig – blir så mycket lättare att hantera då.

I mötet med hästen lär du dig att du får vad du ger ut!


Inga hästkunskaper behövs och vi håller till på marken

Vad skiljer våra kurser från andra kurser i ledarskap ?

Det här mer än en vanlig ledarskapskurs. Vi lämnar till stor del skrivbordet och arbetar upplevelsebaserat istället. Varvar teori, övningar med hästarna med yoga och meditationsövningar. Detta tillsammans gör att man ovanligt fort når in till essensen av dig själv, det som är viktigt för dig och vad du behöver arbeta vidare med.

Här får du självinsikt och träning för att kunna leda dig själv och andra. Genom att du får omedelbar feedback är kursen/coachingen mycket effektiv.

Framgångsrikt ledarskap handlar om att få andra att vilja följa – frivilligt.

Ledarskapsböcker ger dig teori,
denna kurs ger dig konkret och omedelbar feedback och teori

Att använda hästar i arbetet med att utveckla ledare och grupper ger en fantastisk möjlighet. Du får en direkt upplevelse, en spegling, av ditt sätt att agera!

Med hästar kan vi skapa unika och autentiska  träningssituationer med 100 % ärlig feedback. Hästar är inte subjektiva, de reagerar på vem du är och hur du ärHästen speglar dina styrkor och det du behöver utveckla.

photo-1540653170466-17c1b2b3f9a7
Kille som står på ett berg

Hur går det till ?

Vi övar på marken, i eller utanför ridbana eller hage.

Övningarna kan vara av mycket olika slag, beroende på önskemål om vad som behöver tränas och utvecklas, som närvaro (mindfulness), ledaregenskaper, samarbete, teamkänsla, kommunikation. Övningarna varvas med reflektion, feedback och teoretiska förklaringar. Känslan är viktig, den gör att du minns dina reflektioner och ditt lärande om dig själv och andra i många år. Men vi är noga med att ge dig även Hur och Varför.

Våra arbetskamrater – hästarna – är i de flesta fall lugna, trygga individer som tycker om och har förtroende för människor.

Kursupplägg: Heldag 
– Teori varvat med övningar och coaching tillsammans med hästarna. Max antal deltagare är 6 eftersom att var och en ska få jobba intensivt med sig själv och hästarna. Processen kräver en intim grupp.
– Meditation 
– Inför kursen får ni fylla i ett frågeformulär angående vart ni är idag och vart ni är påväg

-Kurslitteratur mailas ut innan kursstart

Kursen är på 1 dag, frukost, lunch, samt fika och frukt ingår. Den mesta av maten är närodlad och ekologisk.

Investering: kontakta oss för pris och offert

För en fördjupning där vi arbetar utifrån det Du behöver komma vidare med kan man  efter kursen även gå 3 individuella cochingtillfällen