Hår/frekvensanalys

Håranalys

Vår kropp, tankar, känslor och själ hänger samman i en fungerande helhet. Då dessa är i balans är vi hälsosamt friska, vid obalans uppstår sjukdom.

Det är inte alltid orsaken sitter där symtom visar sig. Att kontrollera sin hälsa med frekvensanalys är ett mycket effektivt sätt att få svar på om det finns en obalans i kroppen och vad som i sådana fall behövs för att återställa hälsan. 

Vad är frekvensanalys ? 

Alla atomer och celler vibrerar med en viss frekvens och den talar om hur vi mår. Med en mätning av dina frekvenser får vi fram förekomst av mikroorganismer, infektioner, parasiter, näringsämnen som vitaminer, mineraler och aminosyror, obalans i organ, kroppssystem som hormon- och nervsystem samt meridiansystem. Utifrån analysens resultat skriver vi en behandlingsplan. Behandlingen kan Du sedan utföra själv, genom att ge de tillskott som behövs enligt ordinationen. 

Våra analyser

Kod 500. Totalanalys 2700:- inkl. moms  Ingår sammanfattning av analysresultat på mail samt 30 min genomgång av analysresultat. Uppföljande analys inom 4 månader 2200 kr.

Kod 501 ange område på följesedeln. Analys av specifikt område tex förekomst av mikroorganismer, hormonobalans, njurar, närngsämnen etc  1295 kr inkl moms. 

Kod 502 Analyspaket förekomst av mikroorganismer/ infektion samt eventuella obalanser i hormonsystemet. 1700 kr inkl moms

Kod 503 Nyhet  Vi utökar nu vårt analyspaket med ett som heter Vad stressar/belastar kroppen. Det kan vara obalanser i ogan, känslor, mikroorganismer, inflammation, 1900 kr inkl moms

Tillkommer 400 kr vid rekommendation av tillskott samt matchning av preparat. Vid de fall som behöver fördjupning tillkommer debitering per 30 min a´ 450 kr.

Inledande konsultation gällande frekvensanalys & hälsa, symtom kostar 295 kr, 20 min, 450 kr 30 minuter samt 900 kr för 60 minuter. 

Akut hjälp  bokar vi in till ordinarie pris om det finns tid. Behöver vi organisera om tillkommer 500 kr mellan klockan 9-17. Efter klockan 18 tillkommer 1000 kr till övrig kostnad.

 Analys och behandling ersätter inte läkarvård.

Vi arbetar även med företag. Personlig utveckling och hälsa går hand i hand. Endel kunder väljer att förbättra sin hälsa genom vårt koncept Hälsa & Utveckling där man jobbar med sin hälsa med frekvensanalys och coaching tillsammans med hästar eller över telefon för att komma vidare med den emotionella, mentala och kreativa delen. Hälsa och harmoni blir en naturlig del av livet. 

Anki på stranden
Personligt möte med Bjarka

Så här gör du

1. Ta ett hårprov, klipp 10-15 strån och lägg i en påse. Gör inga knutar på håret.

2. Skriv Ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress samt födelsedatum och födelseår. Välj och skriv ned vilket analyspaket som önskas, ange kodens nummer.

Bifoga ett nytaget foto på Dig i helfigur med kläder på. Bilden skickas med sms till 0732-132524 märkt med ditt namn

3. När analysen är gjord blir du uppringd för att diskutera resultatet. Ha då gärna papper och penna tillhands. Du väljer nu hur du vill gå vidare.

4. Om Ni önskar upprättas en behandlingsplan baserat på vad som framkommit i analysen.

5. Efter ca 1 månad efter avslutad behandling bör ny analys göras, där vi utläser hur individen svarat på behandlingen och vi ser då även om en eventuell vidare behandling krävs.

Hur lång tid behövs?

Svaret är: Den tid som krävs.

Olika individer har olika förmåga att läka sig, har utvecklat olika mycket symtom eller har olika svåra problem.  


Att tänka på under behandlingen

– Var noga med att följa givna behandlingsinstruktioner för bästa resultat.
– Skicka nytt hårprov i angiven tid.
– Reagerar Du efter några dagars behandling så är det helt i sin ordning, då det är en naturlig del i den utrensning/läkningsprocess som pågår.Vissa individer reagerar mer än andra på behandling. Uppstår osäkerhet eller frågor är det bra att höra av sig till oss.

Anki med tre stycken hästar

Pris

Hår/frekvensanalys

2700 kr /Totalanalys
  • Behandlingsplan ingår
  • 30 min genomgång av analys samt konsultation per telefon ingår
  • Tillkommer kostnad för matchning av medel
Popular