Uncategorized

Hästen är symbolen för frihet, inre och yttre styrka, skönhet och kamratskap. Hästen är mästarna på jorden som guidar oss och löser upp blockeringar för att Du ska komma vidare i din process och resa till att bli den bästa versionen av den som är Du. Du får då möjligheten att att börja utföra Ditt …

Själens expansion och frihet Läs mer »

Det blir mer och mer tydligt att vi är på olika medvetandenivåer i livet De Som vill stanna kvar och vill att allt går tillbaka och blir som vanligt och de som vill skapa en bättre framtid.Många människor ligger på en nivå/frekvens där egot, skvaller, rädslor, pengar, och snålhet styr…avsaknad av att titta på djupet …

Hästar står för visdom och frihet Läs mer »

Jag har haft ett antal chefer/ledare på utbildning och coaching genom åren. Många beskriver sig som ” hästrädda” men en kvinna var rädd på ett helt annat vis….hon var alldeles livrädd. Det tog några gånger med coaching framför brasan utan häst innan jag skapat tillit….ens till att stå utanför staketet…..men till slut fanns modet där …

Hästar smälter bort våra rädslor Läs mer »