Syftet med att ta hästen till hjälp vid rekrytering är som ett värdefullt komplement till övriga delar i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av chefer och specialister är det extra viktigt att hamna rätt vilket annars ger konsekvenser i form av dålig kommunikation, ineffektivt arbete, minskad produktivitet, låg kreativitet och vantrivsel på arbetet. I förlängningen kan en felrekrytering bli både kostsam, tidsödande och risken för sjukskrivningar eller att personal slutar ökar.

Tillsammans med hästarna utforskar jag om den tilltänkta kandidaten besitter de av företaget och tjänsten önskvärda egenskaperna. Vad kan Bjarka erbjuda er ? Skapa merförsäljning med hjälp av Rekryteringshästen.

 

Vad kan man då få reda på med hjälp av hästen ? dvs värde för kund


- En ärlig bild av individ och ledarstil
- Synliggör omedvetna beteenden & mönster
- Om personen har en god självkännedom
- Hur närvarande personen är
- Personens kommunikationsförmåga
- Personens beslutsförmåga
- Resultat och målorientering


Hästen synliggöra hur du kommunicerar ut dig själv. Som ledare värderas den information du sänder i detalj av dina medarbetare. Vare sig du vill eller inte sänder du ut information till din omgivning som baseras på ditt inre tillstånd - vad du tänker och vad du känner.

Vid förfrågan angående rekrytering, demonstration hur vi arbetar för ditt företag, workshop eller utbildning kontakta

Anki Olofsson mobil 0732-132524 eller anki_olof@yahoo.com