Hur kan hästar utveckla ledare & team ?

Workshop hos Bjarka på Ryegården med ert företag/ grupp, kontakta oss för datum

- Hur kan man jobba med sitt inre ledarskap tillsammans med hästar?

- Vad kan detta bidra med i ditt företag?