Heart Connection ledarskapsutveckling

En inre evolution 

Hur meningsfullt är Ditt arbete ?Framtiden är här. Den nya tiden behöver ett helt annat ledarskap än tidigare. Ett inre ledarskap hos var och en sprunget ur en medvetenhet och inre trygghet. Endast om du når ända in och får en inre förändring kan du skapa en medvetenhet och förändring som består och utvecklas över tid. En människa som är frisk och harmonisk gör ett bra jobb och genererar vinst och livsglädje åt företaget hon eller han arbetar på.

Det är här vi på Bjarka kommer in och hjälper ledare, chefer, företag och privatpersoner att skapa ett meningsfullt arbete med medvetna, ansvarstagande, friska, harmoniska och vinstgenererande medarbetare.

 Vi ser helheten och arbetar med självutveckling och hälsa som är viktiga  delar i helheten.

Ansvar/medvetet skapande/meningsfullt arbete = LYCKAD AFFÄR

Att skapa mening är nyckeln i ett framgångsrikt företag

Ledarskap börjar med dig själv !

Företag tittar och skapar ofta tekniska lösningar och olika arbetsgrupper för att hitta lösningar på olika "problem" som uppstår. Resultatet av denna ansträngning är ofta blandat och inte helt lyckat. Många av dessa "problem" skulle inte ens uppstå om varje individ hade arbetat med sitt inre ledarskap.

För att lyckas bra i relationer med andra behöver du börja med att veta vem Du är, vad du står för, och vart du är påväg! Att göra medvetna val utifrån din värdegrund skapar harmoni och styrka. Först då har du ett inre ledarskap och blir en ledare värd att följa.

Bjarka är ett företag specialiserat på personlig utveckling och inre ledarskap. Bjarka erbjuder upplevelsebaserade utbildningar inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.
Utbildningarna ges i samspel med hästar och garanterar dig en unik upplevelse med nya, härliga insikter!

Vad kan Bjarka tillföra Dig, ledningsgruppen eller din organisation ?

Vi arbetar över tid med att fördjupa processen till en bestående förändring som är förankrad i dig. Vi skapar tillsammans med er individer och lyckade företag där arbetet och livet är meningsfullt. En lyckad affär helt enkelt.

Personer som tycker arbetet är meningsfullt är inte heller sjukskrivna i den utsträckning som andra.

Vårt arbetsredskap är naturen och hästarna. Det har visat sig att hästar är experter på att läsa av oss människor och tillsammans med en coach är denna metod träffsäker, kärleksfull och läkande.

Många har gjort stora framsteg och förändringar på kort tid.

Hästar kommunicerar direkt med den som är Du, ditt riktiga jag, din innersta kärna, vilket gör att man omedelbart visar den man är, sina styrkor och det man kanske behöver arbeta vidare med. 

Varför hästar - när det handlar om människor? Hästens feedback, ger oss möjligheten att - ta en titt på oss själva och uppleva hur vi uppfattas av andra som ledare, medarbetare och medmänniska. Horse Assisted Coaching innebär att hästen är läraren och din spegel som synliggör och ger 100 % ärlig feedback till Dig.

 

 

Feedback från kund

" Jag vill återkoppla till dig att jag har stor behållning av tillfällena hos dig på Bjarka. Situationerna/övningarna med hästarna blev så tydliga och känslomässiga att det inte går att glömma och även om inte allt faller på plats på en gång finns både upplevelserna och anteckningarna framme när jag tar mig tid att reflektera över min situation och min framtid.

 Jag berättar ofta för andra om dig och beskriver det då som den häftigaste och tydligaste ledarskapsutvecklingen jag genomgått.  Den extra dimension som ges genom hästarnas medverkan och feedback är fantastisk. Jag hittar inga andra ord än att det, med hjälp av hästarna, blir det löjligt tydligt hur jag fungerar som ledare och när jag är autentisk i min kommunikation. Tillsammans med Ankis vägledning och coaching skapas förutsättningar att hitta de allra viktigaste pusselbitarna i min utveckling till en äkta och effektiv ledare. /Emma "

 

 

 

 

Aktuella kurser

26. Nov, 2019

Inspirerande lunchträff

Varför inte bjuda in oss till er för ett kort inspirerande lunchföredrag
"Svaret på alla frågor är - A horse of cause"
Vi berättar gärna om våra erfarenheter kring att använda hästar för att hålla personal friska och utveckla oss själva och företag.
Bjarka är konsult inom självutveckling, medvetet ledarskap samt helhetshälsa. Vi hjälper er att få bitarna på plats. Det är viktigt att hjärna-hjärta-mage pratar med varandra både vad gäller vår hälsa och att göra ett bra jobb.
Att skapa en meningsfull arbetsplats med medvetna, ansvarstagande individer är att skapa ett lyckat, framgångsrikt företag. En lyckad affär helt enkelt
Nyfiken ? Vi har möjlighet att hålla tre inspirerande lunchträffar under våren blir ett hos ert företag ?
Kontakt Anki Olofsson 0732-132524 anki_olof@yahoo.com

28. Maj, 2019

Boka individuell coaching

Boka Din 1-2 timmars coaching individuellt tillsammans med mig och någon av våra guidande hästar. Vi hjälper gärna till med både personliga, familje- och arbetsrelaterade frågeställningar angående det som Du behöver komma vidare med. Mer och mer vanligt blir det att coacha kring existentiella frågor och vad som just Du finner meningsfullt.

Boka Din coaching direkt hos mig Anki på telefon 0732-132524 alternativt anki_olof@yahoo.com

30. Mar, 2019

Självutveckling tillsammans med hästar 7-8 maj 2020

Ledarskap börjar med dig själv !
För att lyckas bra i relationer med andra behöver du börja med att veta vem Du är, vad du står för, och vart du är påväg! Att göra medvetna val utifrån din värdegrund skapar harmoni och styrka. Framtidens ledare behöver en hög integritet. Integritet innebär att vara hel. Att leva och verka utifrån vår integritet är att tänka, säga och göra samma sak utan motsättningar och dubbla budskap. När vår personlighet är integrerad är vi bättre rustade för att klara motstånd och ifrågasättande utifrån. Vi antar utmaningen "walk the talk" även när det blåser och stormar omkring oss. Att se verkligheten som den är, vara helt ärlig mot sig själv och sin omgivning, göra medvetna val och lägga undan sitt ego för att istället plocka fram sin prestigelöshet och ödmjukhet är saker att arbeta med för att bli integrerad. Först då har du ett inre ledarskap och blir en ledare värd att följa.
Bjarka Coaching har under många år arbetat med att integrera människor. Vi tar hästar till hjälp för att fördjupa, tydliggöra och skynda på processen. Samspelet med hästarna garanterar dig en unik upplevelse med nya, härliga insikter!
Varför hästar - när det handlar om människor? Hästar kommunicerar direkt med den som är Du, ditt riktiga jag, din innersta kärna, vilket gör att man omedelbart visar den man är, sina styrkor och det man kanske behöver arbeta vidare med.
Hästens feedback, ger oss möjligheten att - ta en titt på oss själva och uppleva hur vi uppfattas av andra som ledare, medarbetare och medmänniska. Horse Assisted Coaching innebär att hästen är läraren och din spegel som synliggör och ger 100 % ärlig feedback till Dig.
Kursupplägg:
- Teori varvat med övningar och coaching tillsammans med hästarna.
- Meditation & yoga
- Inför kursen får ni fylla i ett frågeformulär angående vart ni är idag och vart ni är påväg
-Kurslitteratur
- Kursen kan även byggas på med individuella coachingtillfällen på plats eller över telefon alternativt fortsättningskursen Heart to Soul
Kursen är på 2 dagar med start fredag eftermiddag kl 16. Frukost, lunch båda dagarna, samt middag dag ett ingår.

Anmälan 0732-132524 Anki alternativt anki_olof@yahoo.com

26. Okt, 2019

Heart Connection utbildning

Har du klart för dig vad som ger - och vad som inte ger dig en känsla av inre harmoni och balans ? Är inte relationen med dig själv och din omgivning så som du önskar ? Upplever du att du lätt blir överkörd av andra ? att du är otydlig och sätter diffusa gränser eller inga alls ?
Då är det dig själv du behöver arbeta med.
Vår Heart Connection Utbildning görs i flera steg för en fördjupad medvetenhet om sig själv. Din närvaro, lyssnande,tillit, energi,koncentration, centrering, självständighet, ärlighet,kommunikation och medvetenhet fördjupas under denna process. Heart to Heart är steg 1

26. Okt, 2019

A.L.I.V.E Ledarskap

En dag där vi berör viktiga delar av vårt inre ledarskap. A står för autencitet, L för att lyssna, I för intensioner, V för hur våra värderingar påverkar och E för hur vår energi påverkar omgivningen och hur vi uppfattas. Hästarna speglar och visar oss om vår uppfattning om oss själva stämmer med den vi tror vi är.
4-8 personer, kursen kan även göras enskilt om så önskas
Många väljer att följa upp med 3 coachingtillfällen
Datum enligt önskemål

Hästar smälter bort våra rädslor....

Jag har haft ett antal chefer/ledare på utbildning och coaching genom åren. Många beskriver sig som " hästrädda" men en kvinna var rädd på ett helt annat vis....hon var alldeles livrädd. Det tog några gånger med coaching framför brasan utan häst innan jag skapat tillit....ens till att stå utanför staketet.....men till slut fanns modet där att våga utmana sin rädsla att se sig själv. Hon var livrädd....för sig själv....för att utforska vem hon var...och vad hon kände. Hon var även rädd för sina anställda.
Att få vara med på denna chefs utvecklande resa att hitta sig själv tillsammans med min medarbetare Elske är något jag bär med mig i mitt hjärta. Vilken förmåga dessa underbara, magnefika varelser har att fullkomligt smälta bort vårt skydd och gör oss modiga och välvilligt inställda till oss själv. Hur många människor har inte stängt av och slutit till om sitt hjärta pga rädslor vi har. När jag såg denna bild kom denna händelse så starkt tillbaka...förmodligen som en påminnelse om att hästar gör underverk varje dag.

Bjarka Coaching

Hästveda 2482

282 76 Hästveda

0732-132524